Dagsorden bestyrelsesmøde 

Den 18.01.05 kl. 19.00 i HBS klubhus 

1.      Gennemgang af referatet fra den 11.12.04 (OHJ) 

2.    Regnskabet. (Tage) 

3.    Organisationsdiagram (tage)

·        Opfølgning og evt. rettelser 

4.    Aktivitetskalender for den ny sæson 2005. (BM)

·        Status (skal udsendes i starten af februar!) 

5.    Info brev til medlemmerne og giro kort m.m. (Ole)

·        Info brev.

·        Giro kort.

·        M.m. 

6.    Motor joller (OHJ)

·        Har vi for mange, og derfor skal sælge fra?  

7.    Bestyrelses arbejdet i 2005 – ambitioner & nyudvikling (Ole)

·        Analyse af vores situation (SWOT)

·        Handlingsplan 2005 

8.    Evt. 

9.    Dato for nyt møde.