Ho Bugt Sejlklub


Referat fra konstitueringsmøde

den 30.11.05 kl. 19.00 hos Ole.

Fremmødte: Ole Holmgaard Jensen, Tage Kristensen, Lars Hjort Jensen, Jens M. Larsen, Jens Peter Riber, Anders Bjørnshave-Hansen og Bent Lassen.

 1.      Gennemgang af referatet fra bestyrelses mødet d. 27.10.2005 (OHJ) Ingen kommentarer

2.    Velkommen til de ny(gen)valgte i bestyrelsen (OHJ), 

3.    Fordeling af bestyrelsesposter.

Formand: Ole Holmgaard Jensen

Næstformand: Lars Jensen

Kasserer: Tage Kristensen

Referent: Bent Lassen

Bestyrelsesmedlemmer: Jens Peter Riber, Anders B-Hansen, Jens Larsen. 

Så alle sidder på de gamle taburetter!! 

4.    Udvalgsposter.

Ændringer til tidligere.

Festudvalg slettes under næstformanden. Til gengæld flyttes følgebåde og motorer op under næstformanden fra kassereren.
Under surfere slettes Rasmus Grarup fra ”Kite Surfing” .
Sejlerskoler: Per Nielsen afløser Per Allerød.
Følgebåde og Motorer: Kurt Bendixen afløser Per Christensen.
 

5.    Behandling af ”eventuelt punktet” vedr. vinter sejlere der blev diskuteret ved generalforsamlingen.
Både fjernes inden den 15. november. Tilladelse kan gives til hensættelse af joller.
Klubjoller må ikke benyttes udenfor sejler sæson. Vi blev enige om, at klubbens joller skulle fjernes samtidig med standerstrygning. 

6.    Nye ror hoveder til Wayfarer klubjollerne (Tage)
2 komplette ror 4598/stk +forsendelse indkøbes.
 

7.    Ny lov om indhentelse af børneattester (OHJ). Ole står for at det kommer på plads. 

8.    Arbejdsopgaver for det kommende år (alle):
Ideer søges til adspredelse i klubben herunder evt. klubfest.

 

9.    Aktivitetskalender for den ny sæson 2006. Lars er tovholder på aktivitetskalenderen, der skal være klar ultimo januar så den kan udsendes primo februar.

Om muligt ville det være rart med en  mere dynamisk hjemmeside hvor man til hver en tid kan se hvad der sker i den nærmeste fremtid.
 

10.                   Evt.: Suppleanter og aktivitetsudvalg inviteres med til særlige bestyrelsesmøder. 

Ole nævnte at vi havde modtaget Dansk Sejlunions regelsæt  ifbm. Tilskudssøgning til joller / bræt fra DS-Torm’s tilskudsfond 

11. Dato for nyt møde. 18-1-06