Referat bestyrelsesmøde 

Den 15.08.05 kl. 19.00 HBS Klubhus

 Fremmødte: Ole, Lars, Tage, Jens, Jens Peter og Bent

1.      Gennemgang af referatet fra den 06.06.05 (Bent)  

2.    Økonomi (Tage)
Regnskabet ser pænt ud i forhold til budgettet.

3.    Hjerting Byfest (Tage)
Under rundringning, for at få besat de sidste vagter i teltet,  har Tage kun mødt positive tilbagemeldinger og det er jo bare dejligt. Ligeledes er det dejligt at optimistforældrene også har meldt sig. Under bestyrelsesmødet manglede der kun at blive besat 3 stillinger, som bestyrelsen så tog.

4.    Status for best. aktivitetsplan 2005

4.1.          Optimist aktivitet (Anders)
Vi har set et af deres referater, hvor det ser ud til at det syder af aktiviteter, ligeledes afholder de arrangement 2.-3. sept.

4.2.        Surfer/Kite aktivitet    ……
Jens Peter har udfærdiget et opslag vedr. kitesurfing. Jens nævnede at der er billeder på vej til en collage.

4.3.        Miljø (Ole)
Der er for tiden ingen Blå Flag, vi kontakter borgerforeningen.

5.    Orientering vedr. klubhus & Projekt Strandpromenaden
I forbindelse med renovering af strandpromenadens budget på 15 mio. er vores nye klubhus med i budgettet med ca. 2mio.

Borgmesteren er blevet hørt, og han forventer nyt klubhus i 2007, derfor så han ikke grund til at vi søgte om ikke om el og vand tilslutning til surferne. De må slå sig til tåls med endnu en sæson uden el og vand.

6.    Evt.
Optimisterne har fået forhøjet driftbudgettet med 3000.

Kitesurferne har planer om at lave en ’slider’, som de kan lave hop på. Bestyrelsen så positivt på dette og ville gerne se budget til godkendelse.

Gml. Surf hjemmeside lukkes. Gode links vedr vejr og windsurfing overføres til HBS-hjemmesiden.

Optimisttrailer har fået ny dørkplade, og får ny lygtebom.

Vi har talt om at, der skal sendes en e-mail til alle medlemmerne, når  hjemmesiden opdateres, med mindre de frabeder sig dette. Tage vil se på om vi har eller hvordan vi kan få alle medlemmernes e-mail adresser.

7.    Dato for nyt møde.
Pt. Ikke aftalt.