Referat af bestyrelsesmøde 

Den 06.06.2005 kl. 19.00 HBS Klubhus
.

Fremmødte: Tage, Ole, Jens Peter, Lars og Bent.
.
1.  Gennemgang af referatet fra den 09.05.05 (Bent)  
Lars Jensen overtager Rasmus Grarups bestyrelsespost.
.
2. Orientering & status for Varde Fritidsmesse d. 10-11.06.05 (Tage)
Det ser ud til at være sat på skinner. Og nu forhåbentlig vel overstået.
.
3. Arbejdsplan for åben hus arrangement d. 18.06.05 (Ole)  
Ole har en arbejdsplan.
.
4. Skt. Hans planlægning 23.06.05 (Ole)
Lars og Jens forsøger at skaffe folk til arrangementet.:  
Jørgen maler står evt. for telt.
Pensionister samler evt. til bål!
Grill?
.
5. Status for best. aktivitetsplan 2005  
5.1.   Optimist aktivitet (Ole)  
5.1.1. Instruktør
Yderligere instruktør søges!  
5.1.2. Skole kampagne, folder
Er lavet! Flot folder!  
5.1.3. Budget opbrugt. Bestyrelsen vil gerne papirer på foreløbige udgifter. Så tager vi fat i det derfra i bestyrelsen.
5.2.  Surfer/Kite aktivitet (Rasmus)  
5.2.1. Officiel plan for Kite træning & undervisning
Jens Peter forsøger at sætte noget sammen.
.
6.  HBS holdning til områdets miljø (Ole)  
6.1 Afklaring af holdning & værdi grundlag iht. §2 stk. 5
(At være med til at værne om miljøet og naturen i Ho Bugt området)
Ribe amt samt Skov og naturstyrelsen har udstukket regler for færdsel i og omkring Ho bugt.
Vi retter henvendelse til skov og naturstyrelsen for at få tavlen ved rampen opdateret og læsbar.
6.2. Forslag til hvorledes gør vi ovenstående aktivt & synlig
Planche om vadehavet opsættes i informationstavlerne.
.
7.  Evt.
Vi kigger på mulighed for at søge om el og vand ved surferne.
Jens Peter har fået et par 40 fods containere på hånden, hvis vi kan bruge dem! 
.
Dato for nyt møde.
15/8 kl.19.00