Referat bestyrelsesmøde 

Den 30.03.05 kl. 19.00 Gyvelvænget 2, Hjerting

Fremmødte: Bent Lassen, Jens-Peter Riber, Anders Bjørnshave, Tage Kristensen, Ole Holmgaard Jensen, Rasmus Graarup, Jens Larsen og Bruno Malzard. 

  1. Gennemgang af referatet fra den 28.02.05 (Bent)

Gennemgået og godkendt.

2.Orientering fra vadehavsklubberne (Bruno Malzard)

Bruno Orienterede om at der er stærke kræfter for at gøre vadehavet (inkl. Vores område) til nationalpark. Og som sådan skal vi måske en dag have dispensationer for at kunne færdes, i afgrænsede områder.

3.    Standerhejsning, planlægning.
OHJ laver en opgaveliste som medbringes.

4.    Henvendelse fra Kultur & Fritid – Sommer aktivitet. (OHJ)

·       3 timers arrangement for børn & unge
De har været for sent ude til at vi kunne nå at besvare deres henvendelse. Men hvis de spørger tids nok igen næste år vil vi se på sagen.

5.    Hjerting byfest (Tage)

·       Orientering fra sidste møde

6.  Materiel (Tage)

·       Køb af brugte Hobiecat sejl:
Der har været budgetteret med 6000, men vi har fået et godt tilbud på komplette sæt sejl til i alt 8000, som der var enighed om at købe.

·       Motor renovering:
Vi har haft en motor til reparation og fået at vide at den er helt kaput.
så Jens Larsen vil forsøge at finde et godt tilbud på en nyere brugt max. 25HK.

 

7.    Klubhus – pasning (Tage)
Vi søger en der gerne vil passe klubhuset. Rydde op, gøre lidt rent, og tømme opvaskemaskinen.

8.    Gennemgang af aktivitetsplan 2005 (OHJ)

·       Opdate Varde dyrskue & fritidsmesse (Tage)

    Intet nyt ifht Sidste møde.

·       Opdate optimist aktiviteter (Anders/Bent):

     Bruno vil gerne stille hans Hobie 14 til rådighed for de optimistsejlere der måtte have lyst til at prøve kræfter med en lidt mere ”voksen” båd.

·       Opdate surfer aktiviteter (Rasmus)

    Klubben har købt 2 kits. Hermed er der nu basis for undervisning for medlemmer. Rasmus udarbejder aktivitetsplan

9.  Evt.

·       Kontingent for nybegynder optimister, bør diskuteres. Typisk starter børnene lige efter skoleferien.

·         Hjemmesiden skal have surfer aktiviteterne integreret, og måske kan den ”peppes lidt op” så den kan fange flere i den yngre generation. Bent kontakter Jens Konge.

10.      Dato for nyt møde. 30. maj kl. 19:00, HBS klubhus.