Bestyrelsesmøde

 den 28.02.05 kl. 19.00 i HBS klubhus

Til stede var: Rasmus Graarup, Ole Holmgaard Jensen, Tage Kristensen, Bent Lassen, Anders Bjørnshave Hansen.
Ikke tilstede: Jens Larsen , Jens Peter Riber.

Referent: Bent Lassen.

1.      Gennemgang af referatet fra den 18.01.05 (Ole)

            Rettet og godkendt

2.    Status for dueligheds uddannelse (Ole)

·        Kurset er kommet godt i gang, og er man hurtig kan stadigt nå med.  Kontakt Bjarne Lindquist eller Lars Jensen

3.    Aktivitetskalender for den ny sæson 2005. (Ole)

·        Gennemgang og diskussion
I forbindelse med Varde fritid & dyrskue messe d. 10-11.juni, og åbent hus arrangement d. 18. juni vil vi forsøge at få lidt TV dækning af klubben, hvilket indebærer at der skal filmes af flere gange.

·        Tage er tovholder på Varde messen.

·        Der søges tovholdere til åbent hus arrangementet en mand fra hver repræsenteret bådtype. Ole laver opfordring på HBS hjemmeside
(Se også http://www.skuemesse-varde.dk/1/default.asp).

·      Check at alle links/info er OK vedr. org. diagram på hjemmesiden

4.    Bestyrelses arbejdet i 2005 – ambitioner & nyudvikling (Ole)

·        Opfølgning af SWOT analysen

Indsatsområde: Vigende optimist deltagere

Middel: Målrettet reklamefremstød via ”hverve” brochure på skolerne efter endt sommerferie, evt. også artikel i Hjerting Posten (Anders).
Koordiner indsats med vore trænere.

Indsatsområde: Efter optimist forsvinder optimist sejlerne!

Middel: Tage fremviste muligheden for en ”Mini” Hobie Cat. Måske denne bådtype har det disse sejlere søgere! Bent skaffer information vedr. denne bådtype.

Indsatsområde: Færre surfer medlemmer, overgår til Kite Surfing!
Middel: Mulig aktivitets udvidelse med Kite surfing ! Rasmus undersøger hvorvidt HBS kan iværksætte træning, og hvad køb af klub Kités vil koste.

5.    Evt.

·   Bestyrelsesmøderne forsøges afviklet på 1½ - 2 timer.

·        Hjertingfesten, møder (Tage deltagere)

·        Standerhejsning 2. april kl.10.00, hvem der gør hvad diskuterer vi ved næste møde.

·       Klubjakkerne afleveres til Tage. (Rasmus)

·        Der er givet grønt lys til at reparere optimisttrailer. Anders går videre med sagen.

6.    Dato for næste møde onsdag den 30. marts kl. 19:00 i HBS.