Bestyrelsesmøde.


Den 18.01.05 kl. 19.00 i HBS klubhus

Tilstedeværende:
Ole Holmgaard Jensen, Tage Kristensen, Jens Larsen, Rasmus Graarup, Jens Peter Riber, Anders Bjørnshave-Hansen, Bent Lassen.
 

1.      Gennemgang af referatet fra den 11.12.03 (OHJ)

Ingen Kommentarer

2.    Regnskabet. (Tage)

Ingen kommentarer              

3.    Organisationsdiagram (tage)

·        Opfølgning.:

·        Vi mangler forældre til vedligeholdelse af optimistgrej.

·        Vi savner en placering til arkivmateriale.

·        Tage ville sørge for tilretning af organisationsdiagram.

Hjemmesiden gennemgås af sekretær. 

4.    Aktivitetskalender for den ny sæson 2005. (BM)

·        Status (skal udsendes i starten af februar!)

·        Der blev talt om dyrskue i Varde 10.-11. juni med efterfølgende åbent hus den 18.juni. 

5.    Info brev til medlemmerne og giro kort m.m. (Ole)

·        Info brev.

·        Giro kort.

·        M.m. 

6.    Motor joller (OHJ)

·        Har vi for mange, og derfor skal sælge fra?

·        Der blev besluttet at beholde alle jollerne selvom de ikke altid bliver brugt. Motor til Gul limbojolle opstaldes på havnen som reserve. 

7.    Bestyrelses arbejdet i 2005 – ambitioner & nyudvikling (Ole)

·        Analyse af vores situation (SWOT) Strengths, Weaknesses, Oportunities, Threats.

·        Handlingsplan 2005 Nåede vi ikke igennem

·        Pølsebod til Hjerting festen i august fik vi kort drøftet. 

    8. Evt.

      Duelighedsbeviser Lars Hjort og Bjarne Lindquist.

Ole sørger for 2 flasker god rødvin til afgåede formand  Poul-Erik Wiuf.

      Ideer til nye jolletyper kunne være Flipper jolle.

      Drøftelse hvorvidt optimister og surfere skal træne sammen.

      Vandrepokaler indkøbes til Wayfarer kapsejlads. 

9. Dato for næste møde 28 februar 2005.