HO BUGT SEJLKLUB

 

Bestyrelsesberetning 2005

Så er tiden kommet til at gøre status for sejler sæsonen 2005 for Ho Bugt Sejlklub, men også prøve at kigge lidt ud i horisonten for at se hvad der gemmer sig der.

Vi skal hermed kort prøve, at give en redegørelses over de forhold som vi her i bestyrelsen har arbejdet med, men også en status over de aktiviteter der har været for de respektive aktivitets områder.

Efter bestyrelsens konstituering i starten af året blev der herefter hurtigt lavet en analyse, således vi hurtig kunne få målrettet vores arbejde for de områder som vi følte krævede mest opmærksomhed.

--------------------------------------------------------

Optimist

Et svagt vigende antal optimist sejlere har vi kunnet konstatere, og dette skyldes vel både faldende årgange, men også det faktum at sports udbudet for disse børn aldrig har været større. Hvis vi kan holde det nuværende antal tilknyttet aktiviteten, så er det faktisk flot.

Der ydes en overordentlig stor indsats af vore optimist trænere og hjælpers side – det er vist ingen hemmelighed. I årets løb blev dette suppleret med et inspirerende men forhåbentligt også aflastende indslag blev det da vi indgik en aftale med en ”flere gange Danmarks mester i optimist sejlads” om at give vore optimist poder en ”ordentlig” lektion i kapsejladsens ædle kunst. 

Vi har sammen med optimist trænerne produceret en ny flot farve folder, og gennemført kampagner på skolerne med uddeling af folderen. Der er blevet publiceret artikler i Hjerting Posten, og vi har haft Optimistjollen med på Varde messen – så en brav indsats er der blevet gjort.

Resultat her hvor året er omme er: 2 medlemmer færre end for starten af året. Jo det er bestemt en svær kurve at vende!

Surfere/Kites

Igennem de sidste 5 år har vi kunnet konstatere en tilbagegang i interessen for surfing, og dette har bestemt intet at gøre med vore muligheder for at støtte denne sportsgren. Vores yderst erfarende instruktør har gjort alt for at skabe det rette miljø, men faktum er at tiderne har skiftet. Kitesurfing har taget sit indtog med storm – og det for at blive ”hængende”! 

Vi i bestyrelsen greb hurtigt muligheden her, for at få skabt en formel ny klub aktivitet, og har derfor indkøbt to trænings kites, der med kyndig instruktør sommeren igennem er blevet flittigt brugt..

Om det er fordi der er visse af vore medlemmer der er lidt for tunge i ”røve…” til at komme i luften vides ikke, men en affyrings rampe har man også fået.

Wayfarer

En af de helt store styrker ved Ho Bugt Sejlklub er de traditioner som med stor tilslutning trofast holdes i hævd. Her kan vi naturligvis ikke undgå at nævne vores Onsdagssejlads, som jo egentligt burde hedde ”onsdags kapsejlads”. For der bliver sku ræset i de gamle Wayfarer joller så man skulle tro at de var bygget til det. Onsdagssejlads! - et godt eksempel på at vi byder alle op til ”dans” i disse pragtfulde joller, og kapsejlads, ja det kommer når det kommer, når først man er kommet på vandet. Igen kan føle sig skræmt til at deltage, for her er plads til alle. Og som punktum på en dejlig sæson var vores pokal overrækkelse med ”champagne & tilbehør”.

Fra bestyrelsens side skal der ikke herske tvivl. Traditioner som er med til at styrke det sociale fællesskab omkring vores aktiviteter, det være sig på vand som på land, har vores fulde opbakning.

Sejlerskole

Vores opmærksomheds kampagne, via vores repræsentation på Varde fritids og Dyrskue messe samt avis artikler m.m., har medført en del nye medlemmer til vore sejlerskoler. Her har man  kunnet boltre sig i både Hobie Cat og Wayfarer joller, under kyndig vejledning af erfarende instruktører og sejlere. Det har været dejligt at se hvordan vore instruktører har ydet en fantastisk indsats med instruktion og praktisk undervisning, og de mange af jer mere erfarne sejlere, som i rigt antal mødte frem til lidt fælles tur sejlads. Det er trygt for nybegyndere, og samtidigt skabes der fællesskab med gamle medlemmer.

Som noget helt nyt, så har et par af vore mere lærde sejlere fået stablet et hold elever på benene, med henblik på opnåelse af duelighedsbevis, således at der kan navigeres lidt udover det indre af Ho Bugt. Så her bliver der ”bottet” lydsignaler og navigeret hen over øer til den store guldmedalje, indtil alle elever er kommet på dybt vand. Og først da, vil der blive afholdt eksamen – Et særdeles flot initiativ.

Miljø

Et af årets ”hotte” temaer har været den lokal politiske miljø debat omkring brugen af vandscooter på Ho Bugt. Vi har i lokal pressen været vidner til en til tider ganske heftig debat omkring brugen af Ho bugts vande, og de ”forstyrrende aktiviteter”, der foregår til stor gene for fugle & dyreliv, men også for folks almindelige ro fra vand siden. Bestyrelsens holdning er på dette område ganske klar. Vi ønsker og udøver altid vore aktiviteter med stor gensidigt respekt for både dyr og menneskeliv. Enhver tvivl om vores aktiviteter er derfor total ubegrundet, og år 2005 har ikke været nogen undtagelse.

Klubhus

Den vel nok allerstørste overraskelse for os alle kom i foråret, hvor der via pressen, pludseligt blev givet forhåbning til et nyt klubhus som en del af et større forskønnelses projekt for Hjerting Strand Promenaden. Disse forhåbninger er senere blevet væsentligt bestyrket via af støtte fra Esbjerg Kommune, som har fået byrådets accept til projektet. Herudover har Bygge og lokale fonden givet tilsagn til den anden halvdel. Et samlet tilsagn på i alt 4 mio. kr. til et nyt klubhus. Det er mere, end vi havde turdet håbe på. Projektet er i øjeblikket sendt ud i en arkitekt konkurrence, som skal være afsluttet til foråret 2006 – så vi forventer at byggeriet kan påbegyndes i starten af 2007.

Særlige begivenheder

Udover en særdeles lang spiseseddel for årets aktiviteter, så har der også været par nye spændende indslag som er værd at nævne her.

Som noget helt nyt fik vi mulighed for at deltage på Varde Fritids & Dyrskue messe i år. Standen var velbesøgt, og skabte en del opmærksomhed i pressen. Denne udstilling blev efterfølgende fulgt flot op med en ”Åbent Hus Dag” hvor nye sejlerkandidater fik lejlighed til at stifte nærmere kendskab til vore forskellig aktiviteter.

I skøn forening med Fanø Sejlklub blev der i September afholdt Ungdoms weekend, hvor er stort antal optimist sejlere med tro følgeskab tilbragte en skøn sejler weekend sammen. Dette blev en så stor en succes at den er værd at gentage igen.

At Ho Bugt Sejlklub kan mere end blot at sejle, er vores arrangement i Hjerting Byfest et godt eksempel på. Vi er med, når der er brug for os – og det skal i ha en meget stor tak for. At vi ER DER skaber lokal opmærksomhed, men vigtigst nok især, så fremmer det klubbens goodwill i nærmiljøet.

Uden at vi altid bevist har arbejdet for det, så kan vi konstatere at vi i år har fået en særdeles fin presse dækning i året der er gået. Der har været flere artikler og indslag i den lokale Hjerting Post, men også artikler i Jyske Vestkysten og Radio Syd har skabt positiv opmærksomhed. Vi i bestyrelsen er ikke i tvivl om, at denne megen positive omtale har haft en gavnlig virkning på især beslutnings processen for et nyt klubhus.

---------------------------------------------------------

Når alt dette er sagt, så skal der ikke herske nogen tvivl mht. hvem det er som virkelig skaber Ho Bugt Sejlklub – og det er naturligvis alle os medlemmer. Uden jeres aktive engagement og ejerskab så var der jo intet mere end blot Vand !

Per Allerød, som efter 8 år som sejlerskole instruktør, har valgt at stoppe. Ligeledes har Per Christensen, vores kyndige motor mand, valgt at stoppe i år efter mange år på posten. Vi siger dem begge tusind tak for deres flotte indsats.

Bestyrelsen vil også gerne her rette en stor tak til alle i trænerer, instruktører og hjælpere for jeres  store indsats i det forgangne år, med forsat håb om jeres hjælpsomme støtte til næste sejler sæson.

Vi håber I har nydt det – for året kan jo ikke gøres om.

Vel mødt til en ny spændende sejlersæson 2006.

Med venlig sejler hilsen,
Bestyrelsen
v. formand Ole Holmgaard Jensen