Dagsorden til konstitueringsmøde
den 08.12.04 kl. 19.00 i klubhuset.

1.      Velkommen til de nyvalgte i bestyrelsen.

2.    Drøftelse af generalforsamling 2004

3.    Overdragelse fra den gamle til den nye bestyrelse.

4.    Fordeling af bestyrelsesposter.
Formand
Næstformand
Kasser
Bestyrelsesmedlemmer  

5.    Udvalgsposter.

6.    Behandling af de forslag der kom op til generalforsamlingen.

7.    Ideer og visioner for det kommende år.

8.    Aktivitetskalender for den ny sæson 2005.

10. Evt.

11. Dato for nyt møde.