Dagsorden til bestyrelsesmøde i Ho Bugt Sejlklub

Den 22.11.2004 kl.19.00 i klubhuset. 

1.       Gennemgang af sidste referat. (Ole) 

2.     Budget 2005. (Tage) 

3.     Planlægning af generalforsamling. 24.11. 2004 

4.     Det skal være sjovt at være leder. (Alle)

#: Udvalgsopgaver.  

5.     Bestyrelses beretning. 2004 (PE) 

6.     Nationalparksprojektet. (PE) 

7.     Evt. 

8.     Nyt møde.