Dagsorden til bestyrelsesmøde i Ho Bugt Sejlklub

Den 27.09.2004 kl.19.00 i klubhuset.

1.       Gennemgang af sidste referat. (Ole)

2.     Økonomi (Tage)

3.     Planlægning af Standerstrygning 30.10.2004 kl. 10.00

4.     Planlægning af Generalforsamling. 25.11. 2004

Dagsordenen som min. skal omfatte følgende punkter:

Valg af dirigent

Valg af referent og stemmetællere

Bestyrelsens beretning

Fremlæggelse af foreningens regnskab

Bestyrelsens forslag til kontingenter

Fremlæggelse af budget til orientering.

Indkomne forslag

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Valg af junior bestyrelsesmedlemmer

Valg af revisorer og revisorsuppleant.

Eventuelt..

5.     Hvordan går det skema? (PE)  

6.     Det skal være sjovt at være leder. (Alle)

#: Fest for udvalgsmedlemmer.

#: Udvalgsopgaver.

7.     Bestyrelses beretning 2004 (PE)

8.     Evt.

9.     Nyt møde.