Dagsorden bestyrelsesmøde 

Den 02.08.04 kl.19.00

1.      Referat fra sidste møde. (ole)

2.    Det skal være sjovt at være leder i Ho Bugt Sejlklub

·       Opfyldning på udvalgene.  (Alle)

·       Tøj til fremvisning.

3.    Planlægning (balladedag) åben hus den 21-08.04

4.    Hjerting Festen pølse telt bemanding (Tage)  

5.    Status for byggeudvalg. (PE)

7. Evt.

8. Dato for nyt møde.