Dagsorden bestyrelsesmøde 

Den 06.05.04 kl. 19.00
hos Poul Erik, Slåenvej 12,
Gjesing Esbjerg

 

1.      Referat fra sidste møde. (ole)

2.    Det skal være sjovt at være leder i Ho Bugt Sejlklub

·       Opfyldning på udvalgene.  (Alle)

·       Tøj til fremvisning.

3.    Ideer og visioner for det kommende år.

4.    Planlægning Grill-aften/Skt. Hans bål den. 23 juni kl. 19.00

5.    Status for byggeudvalg. (PE)

7. Evt.

8. Dato for nyt møde.