Dagsorden til konstitueringsmøde

Den 25.03.04 kl. 19.00 i klubhuset. 

1.      Velkommen til de nyvalgte i bestyrelsen. (PE)

2.    Referat fra sidste møde. (ole)

3.    Fordeling af bestyrelsesposter. (PE)

Formand

Næstformand

Kassere

Bestyrelsesmedlem

4.    Økonomi. (Tage)

5.    Det skal være sjovt at være leder i Ho Bugt Sejlklub. (PE)

6.    Forretningsorden for udvalgene i Ho Bugt Sejlklub. (PE)

7.    Udvalgene.

8.    Ideer og visioner for det kommende år.

9.    Planlægning af standerhejsning.

10. Status for byggeudvalg. (PE)

11. Evt.

12. Dato for nyt møde.