Dagsorden til bestyrelsesmøde i Ho Bugt Sejlklub
Den 29.01.04 kl. 19.00 i klubhuset.

1.      Gennemgang af referatet fra den 11.12.03

2.    Regnskabet. (Tage)

3.    Udvalgsposter. (PE)

4.    Aktivitetskalender for den ny sæson 2004. (BM)

5.    Info brev til medlemmerne og giro kort m.m. (Ole)

·        Info brev.

·        Ekstraordinær generelforsamlingsdato.

·        Giro kort.

·        Aktivitetskalender.

·        M.m.

6.    Nyt om udvidelsen af klubhuset. (Pe)

7.    Underskrift af papirer vedr. Sparbank Vest. (Tage)

8.    Ideer og visioner for det kommende år.

9.    Indkommen forslag til investering af nye jollevogne (Pe)

10.                   Vadehavsklubbernes forening. (Jørgen Jørgensen)

11. Evt.

12.      Dato for nyt møde.