Referat for konstitueringsmøde
Den 08.12.04 kl.19.00
HBS klubhus

 

Til stede var: Poul Erik Viuff, Rasmus Graarup, Jesper Madsen, Ole Holmgaard Jensen, Tage Kristensen, Jens Larsen.
Ikke tilstede: Bruna Malzard, Bent Lassen, Anders Bjørnshave Hansen, Jens Peter Riber.
Referent: OHJ.

 

1. Velkommen til de nyvalgte i bestyrelsen.
Først undskyld mht. til dato forvirringen vedr. dette møde. Herefter blev de nyvalgte best. medlemmer budt velkommen.

 

2. Drøftelse af generalforsamlingen 2004
Fremmødet var mindre end forventet, hvilket måske kan tolkes som at det vist går ”meget godt” i vores klub – og det er ikke så ringe endda. Men vi havde nu ellers gerne set flere – nu hvor vi diskede op med julegodter m.m.

 

3. Overdragelse fra den gamle til den nye bestyrelse.
PE førte ordet for overgangen og valg af formand, hvorefter han og Jesper Madsen forlod mødet.

 

4. Fordeling af bestyrelsesposter.
Den nye bestyrelse valgte at konstituere sig således:

Formand: Ole Holmgaard Jensen

Næstformand: Rasmus Graarup

Kasserer: Tage Kristensen

Medlem: Jens Peter Riber

Medlem: Anders Bjørnshave Hansen (nyindvalgt)

Medlem: Jens Larsen (nyindvalgt)

Medlem: Bent Lassen (nyindvalgt)

 

5. Udvalgsposter.
Tage havde kreeret et organisations diagram som udvalgs posterne blev fordelt efter. Tage ser til at denne, efter færdiggørelse bliver lagt på vores hjemmeside.

 

6. Behandling af de forslag der kom op ved generalforsamlingen.
Duelighedsbevis – undervisning, gerne start denne vinter.
OHJ kontakter Lars Hjort Jensen & Bjarne Lindquist for planlægning.

 

7. Ideer og visioner for det kommende år.
Alle er enig om at dette er vigtigt at vi får sat os sammen, således at vores klub fornyer sig, i takt med den udvikling som i øvrigt er i vores felt af kunder!

Hvordan får vi skabt flere gode traditioner, som kan styrke vores fællesskab og identitet.

Hvordan gør vi optimist sejlads til et ”Inn” begreb

Kité surfing – er kraftigt voksende, hvorimod surfing er dalende. Hvad gør vi her?

Punktet vil blive behandles på et særskilt best. møde så vi kan få udarbejdet hhv. konklusioner og handlings planer.

 

8. Aktivitetskalender for den nye sæson 2005.
Hver best. medlem vil for deres respektive udvalg fremsende et tomt aktivitets kalender som udvalgslederne således kan udfylde inden næste best. møde.

 

9. Evt.
Igennem Tages kontakter har HBS fået mulighed for, gratis, at blive repræsenteret ved næste års Varde dyrskue og fritidsmesse. Vi har igennem to bådudstyrs stande fået lov at promovere HBS´s aktiviter. Ideen støttes af bestyrelsen, og hvis vi i forlængelse heraf kunne have et åbent hus arrangement så kunne det godt betyde flere medlemmer i klubben.

 

10. Næste møde.
Tirsdag d. 18 januar – HBS sejlklub kl. 19:00