Referat for bestyrelsesmøde 

Den 22.11.04 kl.19.00 

HBS klubhus

Til stede var: Poul Erik Viuff, Jens Peter Riber, Ole Holmgaard Jensen, Tage Kristensen, Bruno Malzard.
Referent: OHJ.
1. Gennemgang af sidste referat. (OHJ)
Gennemgået og rettet, herefter godkendt.
2. Budget 2005 (TK)
TK gennemgik budget forslag for 2005. Forslaget blev godkendt for fremlæggelse på generalforsamlingen d. 24.11.2004
3. Planlægning af generalforsamling d. 24.11.2004
Ligesom sidste år, har vi fået mødelokalet i Sædding centret. Plan for de praktiske ting blev fastlagt, herunder et ”julehygge” traktement med æbleskiver mm.
4. Det skal være sjovt at være leder. (Alle).
#Udvalgsopgaver:
Er næsten færdig gjort, det er altid det ”sidste der lige mangler” ! Vil derefter blive lagt ud på vores hjemmeside. Disse skal ikke betragtes som statiske, men tilpasses løbende ved at man kontakter bestyrelsen.
5. Bestyrelsens beretning 2004 (PE).
PE havde lavet et forslag, med gennemgang af hvert aktivitets område, som blevet gennemgået. Mangler blot lidt input fra surfer området. 
6. Nationalparksprojektet. (PE)
HBS havde fået en henvendelse fra et medlem fra ”Nationalparks-projektet” som havde en række almene miljø relaterende spørgsmål vedr. HBS aktiviteter for Ho bugts område. HBS aktiviteter udføres under stor respekt for det fantastiske dyreliv (se HBS love & vedtægter §2 stk. 5). PE svarer tilbage.
7. Evt.
BM gjorde opmærksom på at det nu er muligt at få sit livredder bevis. Følg nærmere herom på vores hjemmeside.
BM orienterede at Esbjerg Søsport havde startet duelighedsbevis undervisning. Vil undersøge om medlemmer herfra kan deltage.
8. Dato for nyt møde – konstituerings møde.
Næste møde er den d. 08.12.2004 i HBS huset kl. 19:00