Referat fra bestyrelsesmøde 

Den 06.05.04 kl. 19.00 hos Poul Erik, Slåenvej 12, Gjesing Esbjerg

Til stede var: Poul Erik Viuff, Jens Peter Riber, Jesper Madsen, Bruno Malzard, Rasmus Graarup, Jeppe Grumsen, Hans Henrik Riber, Ole Holmgaard Jensen.
Afbud fra: Tage Kristensen.

Referent: OHJ.

1.      Referat fra sidste møde. (ole)

Godkendt af bestyrelsen uden kommentarer

2.    Det skal være sjovt at være leder i Ho Bugt Sejlklub

·       Opfyldning på udvalgene.  (Alle)

·       Tøj til fremvisning.

Festudvalget lider en slumrende forårs søvn – Hej gutter hvad pønser i egentligt på – så er det ud af start hullerne hvis vi skal have fest i gaden. Bruno lover at ruske medlemmerne ud af vårsøvnen.

Vore aktive ledere og udvalgs medlemmer gør et stort arbejde for at vores klub skal være et rart og velfungerende sted at færdes. Derfor har bestyrelsen besluttet, at der skal uddeles en lille erkendelse, i form af en jakke/windbreaker eller lign. Herudover vil der blive indkøbt et antal som alle medlemmer vil kunne købe for et yderst beskedent beløb (via gavmilde sponsor, i modgift for lidt reklame).

Poul Erik havde til lejligheder medbragt et par forslag som blev diskuteret, med det resultat at Rasmus vil prøve om han kan gøre forsøget endnu bedre. Yderligere forslag kommunikeres via e-mail.

3.    Ideer og visioner for det kommende år.

Kite surfer arrangement – Surfer udvalget kigger på muligheden.

”Ballade dag”, åben for alle at prøve arrangement – planlægges omkring august.

4.    Planlægning Grill-aften/Skt. Hans bål den. 23 juni kl. 19.00

Som tidligere, så skal festudvalget vist lige vækkes – Poul Erik kontakt vedr. aktiviteterne denne aften. Der vil ligeledes blive indkøbt ”drop ind” pølser så alle medlemmer kan få lidt til ganen – først til mølle…..

5.    Status for byggeudvalg. (PE)

Ansøgning skal være indsendt senest tirsdag efterfølgende uge, for at vi Ungdoms & Kulturudvalget Esbjerg kommune kan nå at få det med på budget 2005 – ansøgning er klar, og så må vi bare vente!

6. Evt.

Der blev udtrykt ønske om at få Surfer boksenes låse udskiftet til klubbens system nøgler. Tage kontaktes for nærmere.

Der er forespurgt på hvordan det går med planerne om at lave et stativ til kajakker, svaret er at Bruno gerne vil lave et stativ men det bliver først når der lidt mere tid i overskud. Skulle der være andre klubmedlemmer som brander for opgaven er de meget velkommen.

Optimisterne har fået lavet en ny jollevogn som er på prøve. Hvis den godkendes vil der blive lavet nogle flere. Michael og Bjarne er tovholder.

7. Dato for nyt møde.
Poul Erik indkalder over e-mail