Dagsorden til bestyrelsesmøde i Ho Bugt Sejlklub
den. 8-10-2003 Kl. 18:30

Afholdes hos Tage Kristensen  

 1. Gennemgang af referatet fra den 03.06.03
 1. Regnskab (Tage)
 1. Nyt omkring sammenlægning med Surfklubben. (PE)
 1. Orientering fra Poul Erik
 1. Planlægning af standerstrygning.
 1. Planlægning af generalforsamling den 27 november 2003

6.1  Indkaldelse pr. brev 3 uger før.

6.2 Dagsorden med evt. indkommende forslag efter indkaldelse.

6.3 Ønskes bestyrelsesmedlemmerne genvalgt.

6.4 Finde en dirigent inden mødet.

6.5 Forplejning.

 1. Svømmehal vinter livredderprøve. (PE)
 1. Køb af motor til erstatning for den stjålne. (Tage)
 1. Benyttelse af trailere (Tage)
 1. Indkommet forslag om muligheden for at få lavet stativ til kajakker. (PE)   
 1. Nyt møde.
 1. EVT.