Dagsorden til bestyrelsesmøde i Ho Bugt Sejlklub den.03-06-2003

Afholdes hos Tage Kristensen,

 

 1. Gennemgang af referatet fra den 10.03.03

 

 1. Regnskab (Tage)

 

 1. Nyt omkring sammenlægning med Surfklubben. (PE)

 

 1. Planlægning af Skt. Hans fest, mandag aften den. 23.06.03

 

 1. Planlægning af Midtvejsoprydningsdag samt fest lørdag den. 09.08.03

 

 1. Opfølgning på optimist afd. (Karin)

 

 1. Nyt fra ungdomsudvalget (Jens Peter)

 

 1. Udvalgsposter (PE)

 

 1. Referat fra mødet den. 08.05.03 og igen den. 26.05.03 med klubberne der benytter havnelokalerne og kommunen.

 

 1. Vindviser (PE)

 

 1. Nøgler (Tage)

 

 1. Nyt møde.

 

 1. EVT.