Bestyrelsesmøde den. 17.01.03 kl. 19.00

hos Jens Peter Riber

 

 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den. 10.12.02 (Tage)

 

 1. Regnskab (Tage)

 

 1. Tilbagemeldinger fra udvalgsmedlemmerne. (PE)

 

 1. Forslag/og nyt vedr. juniorafdeling fra PE. (PE)

 

 1. Nyt fra ungdomsseminar i Kolding (KL)

 

 1. Aktivitetskalender 3002

 

 1. Nyhedsbrev til klubbens medlemmer. (Tage)

 

 1. Rettelser i klubbens vedtægter vedr. hvor mange der skal vælges ind i bestyrelsen. (PE. JP)

 

 1. Rengøringsnyt (JT)

 

 1. Evt.

 

 1. Nyt møde.