Ho Bugt Sejlklub

Dagsorden for bestyrelsesmøde den 3-10-2002 kl.18:30

Afholdes hos Poul Erik, Willemoesgade 56. 3, tv Esbjerg

  1. Gennemgang af referatet fra den. 18-06-02
  1. Udlån af jolletrailere og klubjoller. (Tage)
  1. Regnskab. (Tage)
  1. Planlægning af generalforsamling

4.1  Indkaldelse pr. brev 3 uger før.

4.2 Dagsorden med evt. indkommende forslag efter indkaldelse.

4.3 Ønskes bestyrelsesmedlemmerne genvalgt.

4.4 Finde en dirigent inden mødet.

4.5 Forplejning. 

5.  Den nye motorbåd til evaluering. (Kjeld) 

  1. Planlægning af standerstrygning.
  1. Svømmehal vinter. (PE)
  1. Rengøring af klubhuset: Pris. (Jens Peter)
  1. Møde med Susanne Husted fra kommunen den. 10-10-02 Kl. 10:30 i Klubben Vedr. Klubhuset og jollepladsen m. m.  (PE)
  1. Nyt fra mødet med Vibeke Holte den. 3-10 vedr. placering af dykkerklubben Ægir på havnen. (PE)

Nyt vedr. bænke i omklædningsrummet + opstilling af affaldsholdere på pladsen. (PE)