Ho Bugt Sejlklub

Dagsorden for bestyrelsesmøde den 18-04-02 kl.18:00

1.      Bruno kommer og informerer om Regatta.

2.     Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den. 14-03-02 (Tage)

3.     Regnskab (Tage)

4       Følgebåd

4.1 Køb af følgebåd  (Kjeld)

4.2 Forslag. Køb af presenning til følgebåd + låseanordning til motor.

4.3 Regler for brug af følgebåd. Udkast fra (Kjeld)

5.  Klubstøjsprøver (Kjeld PE)

6.  Sponsorer

6.1              Sponsorer på hjemmesiden.

6.2            Billeder til sponsorer. (PE)

7.     Højvandskalender til næste år. Planlægges til Sep. Okt.

8.     Nyt fra byfestmøde i Hjerting (Tage, Henriette)

9.     Planering af jolleplads (PE)

10.  Bænk til jolleplads (PE)

11.   Skur på Jolleplads (PE)

12.  Sejlerdag i samarbejde med dansk sejlunion og Fanø navigationsskole den. 25-06 (PE)

13.  Dækning af telefon regning for bestyrelsesmedlemmer. (PE)

14.  Mærkning af både (Tage)

15.  TV Esbjerg (Tage)

16.  Startpistol (PE)

17.  Bøjer (Kjeld)