Dagsorden for bestyrelsesmøde den. 14-03-2002 kl. 18.30

1.       Nyt fra Surf/sejl Udvalgsmøde den. 7/02 (PE)

2.  Nyt fra ungdomsudvalgsmøde den. 27/01 (Henriette)

3.     Nyt fra DSUL (DSU Lillebæltskreds) mødet den 9/3 i HOS (Henriette)

4.     Nyt fra ungdomsseminar i Horsens den 3. mart (Henriette)

5.     Pris på plastikbånd. (Keld)

5.1              Forslag om at købe båd sammen med Surfer. (PE)

6.     Regnskab. (Tage) 

7.     Status på forsikring af klubbåde (Tage)

7.1 Status over optimistjollerne (joller og rig) (Keld) 

8.     Førstehjælpskursus. (PE)

9.     Optimist jollelejekontrakt. (Henriette)

10.             Indkomne forslag fra Jørgen Jørgensen Vedr. (PE)

·        Sommercamps 2002

·        Den blå karavane

·        og Rentefrit lån af båd fra Dansk sejlunion. 

11   Evt.

12.  Kl. 19:30 Planlægning af standerhejsning.

(Jørgen Jørgensen og Poul Jakobsen)