Referat af bestyrelsesmøde den 3. oktober 2002

Pkt Emne Ansvarlig
1 Referatet fra mødet 18. Juni blev gennemgået og godkendt.  
2

Udlån af jolletrailere og klubjoller.

Jolletrailerne står på HBS plads på havnen i Esbjerg. Tage styrer udlån.
Det er et problem at ikke alle ”husker” at skrive (og dermed betale) når de låner en klub Wayfarer eller Hobie Cat. 
Hvad kan gøres ??
Det er muligt at låne klubbens følgebåde. Kontakt Tage.

Tage
3

Regnskab

Udkast til årsregnskab samt næste års budget & kontingenter blev diskuteret og principper godkendt. Tage vil lave opstilling/forslag og sende rundt til bestyrelsen for godkendelse/kommentarer.
Tage
4

Planlægning af generalforsamling

Udsendelse af information/indkaldelse til generalforsamling herunder dagsorden, dirigent (PE finder en), revideret regnskab (Tage),  forplejning (??), beretning (PE), mv. blev planlagt iht. vedtægterne.

Poul Erik/
Tage/
Henriette

 
5

Den nye følgebåd

Den nye følgebåds motor siges ikke at kunne yde sine 15 HK og kan dårligt få den nye båd op og plane. Kjeld og Jens Peter vil afprøve.

Kjeld/
Jens Peter

 
6  Standerstrygning.

Gennemgang af aktiviteter og forplejning til standerstrygning.
Poul Erik vil lave liste over aktiviteter og Henriette vil sørge for forplejning.

Poul Erik/
Henriette

 
7

Surfer/sejl udvalg

HBS og Esbjerg Surferklub (Henrik Fur) er i princippet enige om en sammenlægning, hvis der kan skaffes mere plads i HBS.
Der har været afholdt møde med Hjerting Borgerforening, og den 28.10.02 bliver afleveret en fælles ansøgning til kommunen vedr. Mulighederne for en sammenlægning.
Hjerting Borgerforening er med på ideen og har det med som et punkt på deres årlige møde med borgmester Jonny Søttrup.

Poul Erik
8

Sponsore

Der blev foreslået, at vi på HBS internetside laver ”opslag” over de firmaer, mv. der har være med til at hjælpe klubben inden for de sidste par år.
Der laves brev til sponsorerne, om de er interesserede i dette. I samme brev vil vi fortælle disse sponsore om, hvordan klubben har haft gavn at deres hjælp.

Henriette/
Jens Peter
9 Regler for hvem der må sejle følgebådene blev drøftet. Kjeld reviderer udkast og sender rundt på email til bestyrelsesmedlemmerne. Kjeld
10

Hjerting Byfest 13.-17. August.
Afregning med byfestudvalget udestår.

Tage
11

Jollepladsen/klubhus

Planering af denne plads. Kommunen der tidligere havde meldt ud at de ville planere jollepladsen og lave resten af ”rundvejen”, har meldt ud, at de ikke har muligheder (midler) i år. 

Bænk til jollepladsen. Poul Erik har kontaktet kommunen angående bænk til jollepladsen og affaldsstativ til bænken på pladsen, samt at trappen fra P-pladsen til jollepladsen repareres.

Poul Erik opdaterer løbende oversigten over hvad der skal laves (også på klubhuset, mv.) og har efterfølgende haft møde med Susanne Husted fra kommunen den 10-10-2002.

Efterfølgende har kommunen meldt at de i uge 47 og 48 vil oprette gulvet i klubhuset.

 

 

 

Poul Erik

 

Poul Erik

12 Poul Erik har været til møde med kommunen og de ørige klubber på havnen om dykkerklubben Ægir, for at se om der er muligheder for at der kan gøres plads på havnen til dem.  
13

Eventuelt

Rengøring i klubhuset. Da det ikke kan lade sig gøre at skiftes til at gøre rent, blev det vedtaget at finde en, der vil påtage sig jobbet 
Optimisterne skal huske at sætte opti-jollevognene på plads efter træning samt sætte opti-traileren på plads efter stævner. Trænerne informeres

Alle 

Henriette