Referat af bestyrelsesmøde den 18. april 2002 i klubhuset. 

Pkt. Emne Ansvarlig

i

Ho Bugt Regatta
Bruno orienterede om denne regatta, som laves i samarbejde med Roklubben og surfklubben.
Regattaen bliver afholdt den 23. Juni, og det planlægges, at det bliver med deltagelse af robåde og kajakker, windsurfere, Wayfarer, Hobie Cat og optimistjoller.
Ho Bugt Regatta udvalget (HBS har Bruno med) vil udsende mere information.

 
1 Referatet fra mødet 14. Marts blev gennemgået og godkendt  
2

Regnskab
Regnskabet blev gennemgået. Der er stadig nogen udestående kontigenter og det kunne se ud som om budgettet for kontingenter er sat for højt.

Tage
3

Følgebåde
Det blev besluttet at købe en alubåd, magen til den vi har, dog kun med en 15 hk motor. Pris 29000kr. Kjeld vil i samme forbindelse se på ophalervogn.

(Køb af følgebåd sammen med surfklubben er droppet).

 Det blev besluttet at få lavet presenning til den gamle alubåd, samt låse anordning til båd/motor.

 Regler for hvem der må sejle følgebådene blev drøftet. Kjeld reviderer udkast og sender rundt på email til bestyrelsesmedlemmerne.

 

Kjeld

 

Tage

 

Kjeld

4

Klubtøj
Poul Erik havde forskellige prøver med (fleesjakke, poloshirt, t-shirt, mv.)

Udsat. Optages måske senere, hvis der er interesse.

Poul Erik/
Kjeld

5

Sponsorer
Der blev foreslået, at vi på HBS internetside laver ”opslag” over de firmaer, mv. der har være med til at hjælpe klubben inden for de sidste par år.

Der laves brev til sponsorerne, om de er interesserede i dette. I samme brev vil vi fortælle disse sponsorer om, hvordan klubben har haft gavn at deres hjælp.

Henriette/ Jens Peter
6

Højvandskalender
Det blev besluttet at HBS  i samarbejde med sponsorer få lavet Højvandskalender til næste sæson.

Henriette
7

Hjerting Byfest 13.-17. August
Tage havde deltaget i møde med Hjerting Borgerforening samt klubber/foreninger i Hjerting om dette.
Man regner med at denne byfest vil give overskud, som deles mellem klubberne i forhold til hvor mange timer de har hjulpet.
Dvs. HBS gerne skulle stille med frivillige til denne byfest. Der kommer mere information om dette senere.

Tage/Henriette

 

8

Jollepladsen
Planering af denne plads. Kommunen der tidligere havde meldt ud at de ville planere jollepladsen og lave resten af ”rundvejen”, har nu meldt ud, at de ikke har muligheder (midler) i år. 

Bænk til jollepladsen. PE har søgt kommune pr. mail, om bevilling til bænke. Mangler svar.

 Skur på jollepladsen. Dette er på venteliste, idet vi vil se, om vi kan have mærkerne i følgebådene under presenning.

 Der laves oversigt over hvad der skal laves (også på klubhuset, mv.) og kommunen inviteres ud til eftersommer for gennemgang.

 Jollepladsreglement.

Poul Erik
9

Blue Adventure Camp, ugeskursus for 24 elever mellem 15 og 19 år. (Fanø nav. Skole og Dansk Sejlunion)

HBS er i denne forbindelse blev spurgt om vi kunne stille nogle Hobie Cat til rådighed den 25. June (kl 12-18) + to følgebåde + to instruktører.

Vi har meldt positivt tilbage.

Poul Erik
10

Telefon
Formanden og kassereren har en del telefonudgifter i forbindelse med HBS. Dækning af disse udgifter vil blive taget op til drøftelse igen, når der foreligger noget mere konkret.

 
11

Mærkning af både
Der var forslag om at Wayfarerjollerne skal have mærkning af sejlnummer eller ejer på deres presenninger, så man kan se hvem der har både stående på pladsen. Der var tilslutning til dette forslag.

Tage
12

TV Esbjerg (Er droppet)

 
13

Start pistol
HBS har en startpistol, som blev overtaget fra Esbjerg Søsport i ca. 1990. Poul Erik og Tage har fået ”klar” besked af politiet at denne startpistol kræver våbentilladelse. Det skulle nu være i orden. Der vil også blive lavet bæretilladelse, så det ikke kun er Poul Erik der må skyde.

Poul Erik
14

Bøjer
Behov for indkøb af nye bøjer vurderes i starten af den nye sæson.

 
15

Per Grumsen har redigere jollelejekontrakt for optimistsejlere.
Lægges på HBS internetsiden (JPR).

Henriette
16

Førstehjælpskursus
Der deltog 7 personer til førstehjælpskurset. Det var en positiv aften, hvor folk efterfølgende gav en positiv tilbagemelding. Det var dog lidt skuffende, at der ikke var flere som meldte sig, når muligheden endelig var der.

 
17

Surfklubben
Der er aftalt møde mellem HBS, Surfklubben og Hjerting Borgerforening om mulighederne for sammenlægning for de to klubber.

Poul Erik
18

Esbjerg kommune
For at koordinere kontakten til kommunen er der enighed om kontakt til kommunen går gennem Poul Erik

 
19

Hærværk
Der er en del unge der samles på stranden ved klubben typisk sent om aftenen i weekenderne, hvor der laves bål mv. Det er dejligt at de unge kan more sig, men i de sidste to uger har dette resulteret i at vores bænke der ikke lige var lænket blev fundet nede på stranden lettere brændt, samt at der er blevet smadret ølflasker over optimistjollerne. Der er taget kontakt til SSP.

God ide at tage en gåtur omkring klubben en weekend aften.

Der er blevet stjålet en rydsjolle fra jollepladsen.