Bestyrelsesmøde 31 Januar 2002

Pkt.  Emne  Ansvarlig 
1 Referat fra møde 14/1 godkendt.  
2 Aktivitetskalender 
Aktivitetskalenderne for Optimist, Hobie og Wayfarer er lagt på Hjemmesiden. Skal opdateres løbende.
Alle
3 Nyheder og kontingentopkrævning 
Der udsendes nyhedsbrev og kontingentopkræv-ninger primo februar. 
Forslag til nyhedsbrev godkendt. Der vedlægges også information vedr. medlemsregistrering, nye nøgler, aktiviteter, udvalg, højvande, klistermærke mv. 
Tage 
Nye optimister og følgebåd  
4.1 Forslag om at bruge uafhentet deposita (9,950kr) til nye optimister/følgebåd blev ikke godkendt. Uafhentet deposita vil blive bogført som indtægt. Tage 
4.2 Klubben har i de sidste 8 år ??? kun anskaffet en ny følgebåd (brugt motor sponseret af West Marine). 
Kjeld/Per Kristensen har set på muligheder/ priser for ny følgebåd.
10hk/15hk motor til hhv. 14000kr/15831kr.
Ny alu-båd incl. 15hk motor til 29375kr
"Plastik" båd undersøges.
Fra sponsorer og madklub har vi 15000kr + 5000kr dvs. 20000kr.
Bestyrelsen bevilligede 10000kr således at beløbsgrænsen for ny følgebåd er 30000kr.
Kjeld vil sammen med Per K se på muligheder for at indkøbe ny/brugt følgebåd.
Ny optimist er indkøbt (JPR).
Tage 

Kjeld

4.3 Per Grumsen og Kjeld har gennemgået optimist-jollerne, med følgende resultat:
4 A-joller
7 B-joller (måske lidt mere?)
16 C-joller 
Kjeld og Per vil nu gennemgå sejl og rigge og lave liste over alle jollerne. 
Dels for forsikringen (Tage), dels for at optimistudvalget sammen med trænerne kan få fordelt jollerne til den nye sæson.
Tage fik Klassebeviser mv. På optimistjollerne til opbevaring. (ikke alle jollerne har klassebevis).
Tage 

Kjeld

Henriette

Forsikring. 
Tage har lavet oversigt over forsikringer af klubbåde, der skal sammenholdes med listen, som Kjeld og Per G er ved at lave. 
Derefter skal klubbens forsikringer optimeres.  
Kjeld

Tage

   
Bådpladsen 
Jørgen har fået talt med kommunen vedr. planering af området hvor Wayfarerjollerne står. Der skal vist følges tæt op hvis der skal ske noget. 
Susanne Husted fra kommunen er bekendt med sagen og der er ved at blive hentet tilbud, om at få det samme asfalt på som hos Hobie afdelingen. Man afventer nu dette tilbud og vi får så besked senere, hvis det bliver til noget. 
Arbejdet bliver ikke før til sommer da det kræver en vis temperatur.
Poul Erik 
Klubnøgler 
Kommunen har skiftet alle låse (fra døre til ophaler-spil). Tage står for udlevering af nye nøgler til alle efter 1/3, når der er betalt kontingent. 
Nøgler til Pakhus står Gunner K for.
Tage 
Udvalg
Inden næste møde i marts vil der blive taget kontakt til udvalgene for at høre om alt går godt. Eventuelle punkter kommer på dagsordenen. 
Alternativt indkaldes til fællesmøde med udvalgspersonerne og bestyrelsen. 
Klubbens medlemmer opfordres til at komme med forslag til ideer, forbedringer, aktiviteter mv. 
Alle

Poul Erik

10  Surf og sejl udvalg 
Der er møde med Surfklubben 7/2. 
Hardy Jørgensen, Tage og Poul Erik deltager fra HBS  
Poul Erik
11  Ho Bugt Vildt Reservat og vandski 
Dispensation for motorbåde og vandski med større fart end 10 knob udløber nu. 
Skov og Naturstyrelsen har bedt om tilbagemelding i den anledning. 
HBS vil sende brev vedr. motorbådssejlads tæt på kysten. 
Poul Erik 
12  Informationstavlen 
Information vedr. kontaktpersoner og andet relevant om HBS sætte op. (plastik lamineret) 
Billeder af udvalgspersoner m. fl tages til standerhejsning (JPR)  
Tage

Poul Erik

13  Postboks 
Postboks flyttes til Hjerting posthus, når er kommer en ledig postboks. Indtil vi får denne postboks er postadressen 
Ho Bugt Sejlklub Sanatorievej 2 6710 Esbjerg V 
Posten vil dog levere post til Tages privat adresse. 
Tage 
14  HBS tøj 
Punktet udsat. 
Gunner Kondrup har adresse på tidligere kontakt. 
Poul Erik

Tage

15  Regler for leje af Klub Optimist 
Henriette har lavet udkast til lejeaftale, som skal underskrives når klubjolle udleveres og tilbageleveres. 
Lejeaftalen lægges på HBS hjemmsinden sammen med reglerne for lån af optimistjoller. 
Henriette

Jens Peter 

16  Vindmåler 
Ca. 2000 kr. For vindmåler. 
Diskussion om hvor den skulle sidde mv. => pkt. udsat.
Kjeld 
17  HBS synlighed (pkt. Fra 14/1) 
Kort diskussion om dette. 
Der var enighed om at vi skal være bedre til at bruge Hjerting Posten, Ugenyt og evt. TV-syd. 
Kjeld har ide om skilt ud mod vejen. 
Alle

Kjeld 

18  HBS artikler 
Der bliver indkøbt klubstandere. 
Tage 
19  Regnskab 
Regning vedr. motor vedligehold. Ok 
Regnskab gennemgås på næste møde. 
Tage 
20  Evt  
20.1 Danske Bank lodtrækning om 2 optimistjoller, hvis vi kan oplyse om hvilke gamle DB joller vi har ???? Kjeld
Tage
20.2  Toaster & Fryser
Der indkøbes en toaster (300kr) samt en fryser (100kr) der placeres over køleskabet.
Der vil således kunne laves toast i forbindelse med aftensejladserne.
Henriette
20.3 Førstehjælp
Poul Erik ser på muligheder for et mini kursus i førstehjælp med fokus på vores sejladsaktiviteter for klubbens medlemmer og optimistforældre.
Poul Erik
20.4 Optimist og ungdomstrænere.
Diskussion i forbindelse med den senere tids debat om pædofili i idrætsklubber.
Der var enighed om at det ikke var påkrævet at gøre noget i den anledning i HBS pt.
 
20.5 Standerhejsning 
Tages op på næste møde.
Poul Erik vil lave forslag til aktiviteter samt kontakte kommunen vedr. container til tang & affald mv.
Poul Erik
20.6 Sponsorer 
For at gøre opmærksom på modtagne bidrag fra sponsorer vil Sponsor udvalget se på hvordan dette kan gøres mere synligt.
Det blev foreslået at lægge denne "reklame" ind på Hjemmesiden.
Henriette
20.7 Fest udvalg
Festudvalg til klubfest den 10/8.
Susanne, Arne Søvig og Lissi fra optimisterne
?? fra Hobie
?? fra Wayfarer 
 
20.8 Optimistudvalg 
Møde med Lillebæltskredsen i HBS den 9 marts.
Henriette
20.9 Familiekontingent Jens Peter
20.10 Ho Bugt Regatta. Poul Erik

Næste møde 14/3 2002 kl 19 i klubhuset.
Hvis nogen medlemmer har noget på hjertet til dette møde er det velkomment. 
De kan give Poul Erik Viuff besked.