Bestyrelsesmøde 14 Januar 2002

Næste møde 31/1 2002 kl 19 i klubhuset.

Pkt. Emne Ansvarlig
1    Referat fra møde 13/12 godkendt. Referaterne vil blive lagt på hjemmesiden. Jens Peter
2.1 Bankbog. Der blev underskrevet en aftale om tilslutning til BG Netbank, og givet fuldmagt til Tage Kristensen, til at disponere på klubbens konto i BG Bank. Tage
2.2 Regnskab. I regnskabets passivside er der to beløb på ialt kr. 9,950. Det er depositum for optimister og maste-mærker. Tage har prøvet at undersøge, hvem der har disse beløb tilgode, men det har ikke været muligt at finde personer, der har en fortegnelse over, hvem der har beløbene tilgode. Det blev besluttet at indtægtsføre beløbene i år, hvis der ikke er nogle medlemmer, der melder sig som ejermænd. Information vedrørende dette går ud sammen med kontingent opkrævningerne. Tage
2.3 Medlemsliste og kontingent. Tage har redigeret listen så den følger medlems- kategorierne. Tage har lavet blanket for medlemsoplysninger. Denne udsendes sammen med kontingent-opkrævningen. Kontingentopkrævningen udsendes primo februar. Tage
2.4 Forsikring / klubpapirer. Tage har lavet oversigt over hvilke klub både der er forsikret. Kjeld vil sammen med P. Grumsen gennemgå listen for optimisterne da der er mange fejl i den. Kjeld vil få fat i målebrevene/papirerne på klubjollerne (fra A Søvig). => Tage.
Tage vil fremover have styr på alle klubbens ”officielle papirer”.
Kjeld
Tage
2.5 Klubbådsvedligeholdsgebyr - restancer. Der er stadig nogen der er i restance. Tage ser på sagen. Tage
3 Vadehavsbådeklubberne Jørgen og Bruno vil stå for denne kontakt. Poul Erik
4 Bådpladsen Jørgen har ikke fået talt med kommunen vedr. planering af området hvor Wayfarejollerne står. Han har lovet at gå videre med sagen. Jørgen
Tage
5 Hardy har lavet referat fra generalforsamlingen og fået det lagt ind på hjemmesiden.  
6 Udvalgsfolk. Poul Erik har haft fat i udvalgsfolkene og fået positivt tilsagn fra dem. For at sikre at der er god koordinering mellem udvalgene og bestyrelsen er der til hvert udvalg tilknyttet en ”bestyrelseskontakt”, se bilag vedlagt mødereferatet.  
7 Optimistafdeling /Ungdomsafdelingen/juniorer. Der er lidt forvirring omkring dette. Jens Peter får ryddet op på hjemmesiden sammen med Jens Konge. Optimist indtil 16 år. Junior 16 - 25 år. Senior over 25 år. Jens Peter
8 Klubnøgler. Der kommer nye nøgler til klubhus. Information sendes ud med kontigentopkrævningerne. Nøgler til Pakhus står Gunner for. Tage
9 Surferklubben. Poul Erik har haft kontakt til Surferklubben. Kommunen har spurgt Surferklubben om de ikke kunne/ville samarbejde med HBS. (De er ca 40 medlemmer). Surferklubben har været og se på vores faciliteter sammen med Poul Erik. Det ser ikke ud til at vi umiddelbart har plads til dem og deres grej. Poul Erik ser fortsat på sagen. (Evt udvalg med to fra HBS og to fra Surferklubben kunne se på sagen og komme med ideer til hvordan det kunne lade sig gøre, før vi i HBS tager videre stilling. Extra ordinær general forsamling når/hvis det kommer så vidt). Poul Erik
10 Postbox ??? Tage
11 Penge til Optimist joller + følgebåd. Der er samlet 23000 kr ind. 8500 kr er brugt på brugt optimistjolle (A-jolle). Kjeld vil sammen med Per K vil se på mulighed for følgebåd (brugt/ny). Kjeld
12.1 Aktivitetekalender. Det blev besluttet at have en kalender for Wayfarer, Hobie og Optimist aktiviteterne. Fælles aktiviteter vil stå på de 3 kalendere. Wayfarer kalender (Tage) Hobie kalender (Poul Erik) Optimist kalender (Henriette). Kalenderne lægges snarest ind på Hjemmesiden. (send dem til Jens Peter der vil koordinerer med Jens Konge). Stander-hejsning 6 april 2002 kl 10 (+ oprydning) Sankt Hans i klubben ? 23 juni 2002. Oprydning ? + fest ? 10. august 2002. Stander-strygning 26. oktober 2002. Generalforsamling 28. november 2002. Alle
12.2 Klubblad Der udsendes information fra klubben sammen med kontigent opkrævningerne. Ellers kommer nyhederne på HBS’ hjemmeside. Jens Peter
12.3 Informationstavle på jolleplads Tage har sat den istand og vil løbende sætte nyt op. Tage
13 HBS hjemmeside skal opdateres. Jens Peter
14 HBS synlighed. Kort diskussion om dette. Der var enighed om at vi skal være bedre til at bruge Hjerting Posten, Ugenyt og evt TV-syd. Kjeld vil se på muligheden for et pænt skilt ud mod vejen.          Henriette
Kjeld
15 HBS artikler. Tage er ved at få styr på hvad der er på lager. (3 klubstandere, en masse standerklistermærker, ..). Der bliver indkøbt klubstandere. Tage
16 Vindmåler Kjeld vil se på muligheder. Kjeld
17 Klubbådsvedligeholdsgebyr. Vedligeholdsgebyr på klubbådene blev diskuteret. Der var enighed om at 10 kr for at låne f.eks en klubWayfarer ikke stod mål med virkeligheden. (Et aktivt medlem med en Wayfarer starter med at betale 1000 kr for plads/medlemsskab for sin jolle og har derudover alle omkostninger for sin jolle. Låner man en klubjolle 10 gange @ 10 kr bliver det 100 kr + medlemsskab 300 kr). Vedligeholdsgebyrne vil blive revideret og simplificeret; Wayfarer 30 kr og Hobie 65 kr for hhv. en formiddag, eftermiddag eller aften. Wayfarer weekend 200 kr og Wayfarer uge 350 kr. Max. 1000 kr per sæson i gegyr. Resten uændret.  
Bestyrelsesmøde igen 14. marts.
Er der  nogen medlemmer der har noget på hjertet til dette møde er det velkomment.
Venligst giv Poul Erik Viuff besked.