Bestyrelsesmøde

13 December 2001

 

 

Næste møde 14/1 2002 kl 19 i klubhuset.

 

Pkt.

Emne

Ansvarlig

 

1

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Poul Erik Wiuff, Formand

Jens Peter Riber, Næstformand

Tage Kristensen, Kasser

Henriette Jørgensen, Ungdoms repræsentant

Kjeld Hansen

 

 

 

 

2

Hardy Jørgensen og Bruno Malzard fra den ”gamle” bestyrelse deltog for at give en overlevering.

Der mangler overlevering af medlemsfortegnelse, regnskaber, bankbog, mv. !!

 

 

Tage K./

Jørgen J.

3

Hardy vil udsende referat fra Generalforsamlingen

 

Hardy

4

Klubblad.

Det blev foreslået at udsende klubblad/information 1 – 2 gange om året i tillæg til nyhederne på HBS’ hjemmeside

 

 

5

HBS hjemmeside skal opdateres.

Forslag til ændringer drøftes på næste møde, så Jens Konge derefter kan lægge dem ind på hjemmesiden.

 

Jens Peter

6

Aktivitetskalender

 

??

7

Klubbådsvedligeholdsgebyr

Det blev diskuteret om dette skulle ændres

Poul Erik ser på sagen

 

 

Poul Erik

8

Surfer klubben

Der har været en henvendelse fra Surferklubben vedr. Evt. samarbejde. (De har fået at vide at deres containere skal væk).

Poul Erik vil undersøge sagen.

Behandles på næste Bestyrelsesmøde.

 

 

 

 

Poul Erik

9

Ho Bugt Sejlklub

Er den synlig. Er der noget der kan/bør gøres for at udbrede kendskabet til at der findes en sejlklub for joller i Esbjerg.

 

Henriette

10

Informationstavle på jolleplads

Oplysninger m.v. om klubben og sejlads skal hænges op

 

Tage

 

11

Udvalg.

 

Poul Erik vil kontakte tidligere og nye udvalg og høre om de er (stadig er) med i næste sæson.

For at sikre koordinering vil udvalgene orientere Bestyrelsen om deres arbejde og nye tiltag.

 

Forslag til udvalgsposter (Poul Erik tjekker):

 

 

 

Poul Erik

 

Poul Erik

12

Generelle udvalg:

 

 

12.1

Jolleplads

 

Jørgen J

12.2

Klubhus

 

Henriette

12.3

Klubhus haven

Poul Varde

 

12.4

Klubhus/Redskabshus tilbygning.

 

Hardy vil se på hvorledes at sejlskuret (evt klubhuset) kan gøres større og drøfte det med bestyrelsen.  Kommunen er vist med på noget her.

 

Hardy vil komme med forslag til redskabshus på jolleplads. Her har kommunen givet tilsagn om at ville lave noget.

 

Hardy

12.5

Pakhuset (+ nøgler til pakhuset)

(Kan flere få en nøgle ?)

Gunnar K

12.6

HBS artikler

(Er der nogen der har noget på lager?)

 

Tage K

12.7

Nøgler: Tage Kristensen (tager kontakt til Ebj. komm. Susanne Husted. Det er meningen at vi får nye nøgler. En nøgle til det hele)

 

Tage K

12.8

HBS Webmaster

Jens Konge

12.9

HBS klubblad/information

 

 

12.10

Svømmeudvalg

 

Bruno

12.11

Følgebåde og motorer

Per Kristensen

12.13

Kontakt til DS vedr. kontingent og SEJLERBLADET

 

Tage

12.14

Miljø udvalg/ Vadehavs udvalg

 

Bruno/

Jørgen J.

 

 

 

13

Wayfarer udvalg:

 

 

13.1

Sejlerskole Wayfarer

Per Allerød

13.2

Klub Wayfarer

Per Allerød

13.3

Wayfarer trailerne

Tage Kristensen

13.4

Tur- og kapsejlads Wayfarer

Onsdagssejladser

Ebbe K./ (Claus D.)

 

 

 

14

Hobie Cat udvalg:

 

14.1

Klub Hobie Cats

Bruno

 

14.2

Sejlerskole Hobie Cat

Bruno

 

14.3

Tur- og kapsejlads Hobie Cats

Onsdagssejladser

 

Bruno

14.5

Sponsorer

Jens Peter har lavet evaluering af start af Hobie Cat afdeling for unge mellem 16 og 25. Hardy sender til kommunen (og evt. Tuborg ?)

 

Hardy

 

14.6

Nye sejlere. Tiltag ?

 

??

 

 

 

15

Optimist udvalg:

 

15.1

Klub Optimister joller og materiel

 

Per Grumsen

15.2

Indkøb af ”brugte” optimistjoller

 

Jens Peter

15.3

Ny følgebåd ??

Kjeld Hansen

15.4

Optimist Træning

Der er udsendt (nov. 2001) orientering til alle optimisterne omkring næste års program.

Der efterlyses trænere!!!

Optimist A/B ??

Optimist B1

Optimist C

Optimist C1

 

Michael JørgensenToben Madsen , Bjarne L,

Jens Peter,

15.5

Koordineret Kapsejladstilmelding optimister

 

Hardy

15.6

Optimist trailer

 

Per Grumsen

15.7

Optimist sponsorer

Hardy/

Henriette

15.8

Nye optimister. Oplysningsmøde, folder mv.

 

??