HO BUGT SEJLKLUB


Her på siden vil vi prøve at følge udviklingen i klubhusbyggeriet.

Se Lokalplanen, hvor du kan finde oplysninger om Strandpromenade-projektet.
Her kan du bl.a. finde tegninger af det nye HBS klubhus.


21/12-2008


22/09-2008

Klubhuset og vinteropbevaringen.
 
Fra Esbjerg Kommune er vi blevet orienteret om at igangsætningen af klubhuset nu primært afventer godkendelse af Kommunens plangrundlag, da der var begået en procedurefejl i de tidligere planer. Der forventes indhentet tilbud på byggearbejdet fra entreprenørerne før jul og hvis alt går vel vil igangsætning af byggeriet kunne ske til februar.
 
For ikke at skulle risikere at tømme klubhuset midt i vintersæsonen, skal vi derfor vinteropbevare mest muligt af vores udstyr på havnen, herunder optimisternes udstyr. Hvis man vinteropbevarer sin jolle i haven skal man derfor være beredt på at skulle fjerne den inden sæsonstart.
 
På vegne af byggeudvalget
Finn Bojsen

13/03-2008

(klip fra referat af bestyrelsesmødet 26/02-2008)

4.    Handlingsplan for Klubhus som nedrives i april 2008

Nedrivning af klubhuset er udskudt til tidligst maj/juni.


17/01-2008

NYT KLUBHUS

Esbjerg kommune har orienteret bestyrelsen om at såfremt alt går efter planerne forventer man at påbegynde byggeriet af det nye HBS klubhus til maj.

Dette vil selvfølgelig gribe voldsomt ind i vore aktiviteter, men vi vil selvfølgeligt tage generne som de kommer, og glæde os til de nye faciliteter der er udsigt til.

Lokalplanen giver et godt indblik i hvad det drejer sig om.
Se lokalplanen her!
(hav tålmodighed, der er 8,5 Mb der skal downloades)

webmaster

(denne melding er hentet på HBS-nyt 2008)