Kære medlemmer,
som det er jer bekendt så har den udpegede dommer komité fundet en vinder for "Esbjerg Strandpromenade", hvorunder også vores klubhus henhører. 
 
Af de arkitekt skitser som for nærværende foreligger omkring vores aktivitetsområde, er der flere punkter som vi ikke finder hensigtsmæssige:
 
1. Taget af klubhuset tænkes anvendt som udkigspunkt for den afsluttende promenade sti.
Dette bryder totalt den intimitet vi i dag har i haven, og vil være ødelæggende for de fællesskabs arrangementer vi så ofte har her.
 
Vi foreslår at man i stedet lader promenade forløbet afslutte i naturligt terræn ved trappen op til klubhuset. Herved inviterer man også folk til at vandre videre ad hhv. den naturlige bakkesti, eller hen ad grus stien.
 
2. Mellem den offentlige rampe og vores rampe tænkes etableret et saltvands svømmebassin.
Som sejlere for vinden har vi brug for god plads omkring vores rampe, og et sådanne bassin aktivitet vil derfor konflikte når vi anløber.
 
I stedet anbefaler vi at man anlægger bassinet syd for den offentlige rampe.
 
3. Promenade stien hæver sig kraftigt fra parkeringspladsens start i syd op til klubhustaget, og danner dermed en mur foran parkeringspladsen.
Både for os sejlere som for beboere og gæster ved parkerings pladsen vil det være særdeles ødelæggende for den pragtfulde udsigt man idag har over vandet, og vil også betyde tab af parkeringspladser som der i forvejen ikke er for mange af.
 
Vi foreslår at man lader promenade stien følge det naturlige terræn, og afslutte som beskrevet i pkt. 1.
 
For at få fremlagt vore holdninger til ovennævnte tog vi kontakt til Borgmesteren, som vi efterfølgende mødtes med torsdag d. 3 august i klubhuset.
 
Fra Esbjerg kommune deltog:
Johnny Søtrup (Borgmester, Esbjerg kommune)
Stig H. Eriksen (Overarkitekt, Esbjerg kommune)
Ib Dam Schultz (Direktør for Børn & Kultur forvaltning, Esbjerg kommune)
 
Fra Ho Bugt Sejlklub deltog:
Ole Holmgaard Jensen (HBS Formand)
Finn M. Bojsen (Leder af HBS byggeudvalg)
Bjarne Lindquist (HBS byggeudvalg)
 
På mødet fik vi lejlighed til at fortælle lidt om Ho Bugt Sejlklub´s historie, vore aktiviteter, og ikke mindst jer medlemmer. Også det faktum at de nye rammer skal kunne rumme vores surfer aktiviteter som ligger syd for promenaden. Herefter fik vi diskuteret især ovennævnte punkter, og lad det være sagt klart, vi blev mødt med stor forståelse for vore bekymringer, hvorfor Johnny Søtrup også under mødet iværksatte arbejde for de nødvendige justeringer i forhold til det nuværende idegrundlag.
 
Det er derfor med stor tilfredshed at vi nu for alvor kan begynde at glæde os til, at vores nye klubhus bliver færdigt. 
 
En stor tak til Johnny Søtrup, Stig H. Eriksen & Ib Dam Schultz.
 
Her finder du løbende information om "Esbjerg Strandpromenade" http://www.dac.dk/visProjektEmneside.asp?artikelID=1613 , og du er naturligvist altid velkommen til at kontakte undertegnede for yderligere information.
 
Med venlig hilsen,
Ho Bugt Sejlklub
Ole Holmgaard Jensen
Formand