Ho Bugt Sejlklub

Skitseforslag til nyt klubhus - marts 2004

Vi kan her præsentere de første råskitser til en mulig udformning af et nyt klubhus.
Som planerne ser ud nu, vil dette betyde en væsentlig forbedring af forholdene,
især for vor ungdomsafdeling.
Grundplan
Facade - vest Stueplan
Facade - syd Kælderplan

Tegningerne er lagt ud på enkeltsider af hensyn til mulighederne for download via langsomme forbindelser.

Der skal bruges Adobe Reader for at se tegningerne. Programmet kan downloades gratis her.