HO BUGT SEJLKLUB


21. marts 2015 skiftede vi standeren fra vinter til sommer udgaven. Vejret artede sig, idet det holdt op med at regne ca. ½ time før aktiviteterne begyndte. Den kølige vind, der var rimelig kraftig, kom fra østlige retninger så der var heldigvis læ på jollepladsen.
Mange medlemmer var mødt op for at overvære begivenheden og give et nap med ved forårsklargøring af område, grej og både .
Efter arbejdet var klubben vært ved et lækkert frokostbord, der blev nydt i klubhuset.

Herunder billeder fra dagen:Formanden byder velkommen og deler arbejdsopgaver ud. Det afsluttes med et HURRA for Ho Bugt Sejlklub ....

.... og et signal til mundskænken til at byde ....

.... en lille næsevarmer til medlemmerne ....

....vel igennem dette ritual kunne sommerstanderen gå til tops!

Forårsklargøringen kunne herefter begynde - følgebåde kør ud fra vinterhiet for at få et eftersyn ....

.... både og motorer kigges efter i sømmene ....

.... Ungdommen kører Feva jollerne frem ....

.... vinterstormenes efterladenskaber fjernes ....

.... Optimist pladserne klargøres ....

.... Hobie Cats rigges til ....

.... surfgrejet gå's efter ....

.... klubbens Wayfarer joller hentes fra havnelokalet ....

.... og flittige damer gør klar til frokosten ....

.... der skal være klar til de arbejdende medlemmer indfinder sig.

Ved bordet nydes pølsemadderne ....

.... der fourageres ....

.... der snakkes ....

.... og der skåles !

Ho Bugt Sejlklubs sommerstander på sin plads !

foto: webmaster