HBS ungdom besøger Esbjerg Søredningsstation
3. september 2009